Trafik og vejvæsen

Carl C. A/S har gjort sit indtog på markedet for vejportaler og har blandt andet leveret en række portaler til Sverige. Vejportaler ses typisk ved indfaldsvejene til større byer, hvor de fungerer som informationstavler, der oplyser bilisterne om trafikmængder, kødannelser, ledige parkeringshuse, eventuelle trafikuheld længere fremme osv.

Udover fremstilling af vejportaler udfører Carl C. A/S også montage og opstilling, mens skilteleverandøren leverer selve informationstavlen og den elektriske tilslutning.

Vejportalerne kan leveres med lejder fx op til en gangbro på informationstavlens bagside, hvorfra servicering og eventuel udskiftning af skilte foregår. Informationstavlen kan også være udformet som et slags "walk-in" skilt, hvor serviceringen foregår indeni selve skiltet.

Typisk har vejportalerne en spændvidde på 20 - 25 m og en frihøjde under informationstavlen på ca. 5 m. Men vi kan selvfølgelig også fremstille mere specielle vejportaler. Fx udformet som en et-benet portal med frit udhæng på 10 - 15 m.

Vi konstruerer naturligvis vejportalerne efter gældende normer og standarder og efter kundens krav og ønsker.