Lysmaster og Belysning til Byggepladser

Uanset om der er tale om en stor eller en lille byggeplads, er det altid vigtigt at have fokus på, om belysningen på byggepladsen er planlagt, tilrettelagt og korrekt udført.

Det er vigtigt at sikre gode lysforhold på byggepladsen, så arbejdet kan udføres sikkert på alle tider af døgnet. Det er især i vinterperioden og ved arbejde i aftentimerne det er nødvendigt at anvende kunstigt lys på byggepladsen. På disse tidspunkter er dagslyset ikke tilstrækkeligt til at udføre bygge - og anlægsarbejde ansvarligt. Det er derfor nødvendigt at tage kunstig belysning, som formår at understøtte arbejdsprocesser og den generelle færden, i brug på byggepladsen.

Alle vores lysmaster lever op til de høje krav, der er til belysning på byggepladser og til alle sikkerheds - og produktionsnormer. Lysmasterne er produceret og dokumenteret efter europæiske lovkrav om byggebare elementer i henhold til EN 1090-1

Ligesom fodboldbaner og idrætsanlæg kan byggepladser variere i størrelsen og derfor er behovet ligeledes skiftende. Men til forskel fra disse er lysmaster til byggepladser sjældent en permanent løsning og derfor vil kravene til mastens levetid være en anden. Dette tager vi selvfølgelig også hensyn til i vores beregninger.

En byggeplads er konstant under udvikling og fleksibilitet er en nødvendighed. Man kan derfor med fordel vælge et af vores flytbare fundamenter sammen med lysmasten, dette giver mulighed for at flytte masten rundt på pladsen og placere den hvor behovet er, derved opnår man en mere dynamisk løsning.

 

Carl C. A/S er en certificeret specialfabrik inden for gittermaster
Carl C. A/S blev grundlagt i 1969, og har lige siden specialiseret sig i fremstilling af stålmaster. I dag leveres mange forskellige mastetyper til vidt forskellige brancher, hvor kvalitet og sikkerhed har højeste prioritet.

 


Vi udvikler løbende vores produktprogram, og tilpasser det til ethvert behov. For alle konstruktioner foretages beregninger efter gældende normer og myndighedskrav.

 


Specialopgaver er en af vores stærke sider. Nye konstruktioner tegnes og beregnes specielt til den enkelte opgave. Et meget fleksibelt produktionsapparat sikrer, at specialopgaver produceres i ensartet høj kvalitet, selvom der kræves nye produktionsmetoder eller opstillinger.


REFERENCER