Fundamenter 

Et solidt fundament er en vigtig del af en hver struktur.

Carl C A/S tilbyder flere forskellige muligheder for fundering. Valg af type afhænger først og fremmest af de geotekniske undersøgelser. Carl C A/S kan foreslå det mest fordelagtige fundament og foretage dimensioneringen.

For alle standardmaster findes fundamenter til almindelige jordbundsforhold. Hvis jordbundsforholdene er specielle, kan der designes fundamenter til det enkelte projekt. Se mere i vores webshop. 

Når der ønskes en permanent løsning, er de mest almindelige typer støbte betonfundamenter på site.
Denne løsning er meget fleksibel, da den nemt kan tilpasses mastetype og jordbund. Fundamentet vil typisk blive støbt som blok- eller pladefundament.
Carl C A/S kan til alle master levere indstøbningsdele, bestående af: fundamentsbolte, nedstøbningsplader, støbeskabelon til fiksering af boltene under støbearbejdet og fundamentsforslag. Men vi kan også påtage os hele projektarbejde omkring etablering af fundamentet, geoteknisk undersøgelse, beregning af fundament og støbning. 

Betonfundament

Betonelement med indstøbte fundamentsbolte fremstillet til brug for mindre trekantede standardsektioner.

Gå til betonfundamenter

Stålfundament

Fundamentet leveres i varmforzinket udførelse. Det består af en trekantet gittersektion, 3 støtteplader og 6 stk. skråstivere.

Gå til stålfundamenter

Flytbare fundamenter

Flytbare fundamenter anvendes til midlertidige masteopstillinger. Fundamentet kan placeres på områder som parkerings- og byggepladser, festivaler og lign.

Gå til flytbare fundamenter

Fundamentøsninger 

Fundament

Fundament

Fundament

 Fundament

 

Carl C. A/S er en certificeret specialfabrik inden for gittermaster
Carl C. A/S blev grundlagt i 1969, og har lige siden specialiseret sig i fremstilling af stålmaster. I dag leveres mange forskellige mastetyper til vidt forskellige brancher, hvor kvalitet og sikkerhed har højeste prioritet.

 


Vi udvikler løbende vores produktprogram, og tilpasser det til ethvert behov. For alle konstruktioner foretages beregninger efter gældende normer og myndighedskrav.

 


Specialopgaver er en af vores stærke sider. Nye konstruktioner tegnes og beregnes specielt til den enkelte opgave. Et meget fleksibelt produktionsapparat sikrer, at specialopgaver produceres i ensartet høj kvalitet, selvom der kræves nye produktionsmetoder eller opstillinger.


REFERENCER