Menu

 

 

Meteorologi

Vi har gennem de seneste 15 år specialiseret os indenfor konstruktion af meteorologimaster (målemaster), så vi i dag er en af de førende leverandører i hele Europa. Vi arbejder for mange af de store vindmølleproducenter, installationsfirmaer, vindmålingsfirmaer og energiudbydere.

Det tætte samarbejde med de store producenter og specialister indenfor vindmåling har givet os en helt særlig viden og knowhow. Vi kan derfor tilbyde vores kunder professionel rådgivning og betjening, så de får netop den løsning, der opfylder deres behov for gode og pålidelige vindmålinger. Retvisende målinger er helt afgørende for, at man vælger de rigtige møller til forholdene. Det er set flere steder, at upræcise målinger har medført fatale konsekvenser for vindmølleparkens succes og rentabilitet.

For at sikre vores kunder optimale vindmålinger, har vi testet vores MET-mast for at finde ud af, hvor langt ude fra masten der skal måles for at få vindmålinger, der opfylder IEC 61400 normen på max 1% forvrængning af vinden. Derfor ved vi præcist, hvor lange bommene skal være for at opfylde denne norm – og dermed give kunderne retvisende og pålidelige målinger.

Midlertidig eller permanent mast

Der findes flere forskellige typer af meteorologimaster, og man kan skelne mellem de midlertidige og de permanente meteorologimaster.

Permanente målemaster er ofte fritstående master, da de er meget stærke, og kan tåle vind og vejr. De kan være installeret i helt op til 30 år, og kræver minimal vedligeholdelse.

Midlertidige målemaster bruges på flere forskellige måder. Nogle gange installeres de i en periode på 3 mdr. til 3 år, inden vindmøllerne opstilles, så vindforholdene i forskellige højder kan kortlægges. Andre gange bruges de til kalibrering af vindmålingerne for at gøre dem så nøjagtige som muligt. Dvs. man monterer en mast nøjagtig på det sted, hvor vindmøllen skal stå, og så monterer man ligeledes en permanent mast lidt derfra. Det giver vindmålinger fra to steder, som øger pålideligheden. Når den midlertidige mast senere fjernes, og vindmøllen monteres på samme sted, ved man nøjagtigt, hvilken påvirkning møllen får fra vinden udfra de fortsatte målinger fra den permanente mast. I de store vindmølleparker har man som regel flere målepositioner, så man får både "up-wind" og "down wind" målinger. Derudover er det godt at have placeret flere master rundt omkring i parken, så man kan sammenligne vinddata fra flere positioner - og dermed optimere møllernes ydelse. 

Permanent meteorologimast

 

 

 

Midlertidig meteorologimast