Meteorologi

Vi har gennem de seneste 15 år specialiseret os indenfor konstruktion af meteorologimaster (målemaster), så vi i dag er en af de førende leverandører i hele Europa. Vi arbejder for mange af de store vindmølleproducenter, installationsfirmaer, vindmålingsfirmaer og energiudbydere.

Det tætte samarbejde med de store producenter og specialister indenfor vindmåling har givet os en helt særlig viden og knowhow. Vi kan derfor tilbyde vores kunder professionel rådgivning og betjening, så de får netop den løsning, der opfylder deres behov for gode og pålidelige vindmålinger.

Meteorologimaster er en vigtig del af etableringen af vindmølleparker. Målinger af vindhastighed, temperatur, luftfugtighed og tryk har afgørende betydning for, hvor attraktivt det er at etablere en vindmøllepark. Også efter etableringen af vindmølleparken skal der foretages målinger, så den producerede energi kan sættes i forhold til de aktuelle vejrforhold.
Retvisende målinger er helt afgørende for, at man vælger de rigtige møller til forholdene. Det er set flere steder, at upræcise målinger har medført fatale konsekvenser for vindmølleparkens succes og rentabilitet.

For at sikre vores kunder optimale vindmålinger, har vi testet vores MET-mast for at finde ud af, hvor langt ude fra masten der skal måles for at få vindmålinger, der opfylder IEC 61400 normen på max 1% forvrængning af vinden. Derfor ved vi præcist, hvor lange bommene skal være for at opfylde denne norm – og dermed give kunderne retvisende og pålidelige målinger.

MET master

Standardmæssigt er stålet varmgalvaniseret i henhold til EN ISO 1461.

Gå til MET master

B450 bardunmast

Alt stål er varmgalvaniseret i henhold til DS/EN ISO 1461. Barduner IWRC, galvaniseret.

Gå til B450 bardunmast

Gå til Webshop

Her finder du standardprodukter indenfor master og tårne, som er blevet udviklet lige siden 1969, hvor virksomheden blev grundlagt.

Gå til webshop

Midlertidig eller permanent mast

Der findes flere forskellige typer af meteorologimaster, og man kan skelne mellem de midlertidige og de permanente meteorologimaster.

Permanente målemaster er ofte fritstående master, da de er meget stærke, og kan tåle vind og vejr. De kan være installeret i helt op til 30 år, og kræver minimal vedligeholdelse.

Fritstående meteorologimaster fra Carl C. A/S er designet til at kunne bygges i højder op til 200m. Det slanke, strømlinede design i massive rundjernsstænger sikrer minimal indflydelse på vindforholdene omkring masten, så målingerne bliver så retvisende og pålidelige som muligt. Masterne er beregnet til at kunne overleve ekstrem hårdt vejr i et kystnært område eller hvor terrænet er helt fladt uden træer eller andre forhindringer. 

Dimensionering og beregning af master fra Carl C. A/S foretages af eksterne rådgivende ingeniører, der har mange års erfaring og ekspertise inden for mastekonstruktion. Beregningerne foretages efter normer som Eurocode, skandinaviske og engelske normer. Ofte er det krav fra IEC-normerne som har afgørende betydning for de styrkemæssige beregninger af meteorologimasten.

Carl C. A/S har leveret mange meteorologimaster til offshore brug. Det meget slanke design er kendetegnende for meteorologimaster fra Carl C. A/S. Selv meget høje master har et smukt udseende i forhold til monopælen som masten monteres på.
Den slanke konstruktion er også en fordel, når masten transporteres til site og under montagen, hvor pladsen er trang.

Som standard har alle master fra Carl C. A/S en varmforzinket overfladebehandling i høj kvalitet, og har ofte en lagtykkelse på over 200 µm zink. Dette giver en lang levetid selv i et aggressivt offshore miljø.

Midlertidige målemaster bruges på flere forskellige måder. Nogle gange installeres de i perioder fra 3 mdr. og op til 3 år, inden vindmøllerne opstilles, så vindforholdene i forskellige højder kan kortlægges. Andre gange bruges de til kalibrering af vindmålingerne for at gøre dem så nøjagtige som muligt. Dvs. man monterer en mast nøjagtig på det sted, hvor vindmøllen skal stå, og så monterer man ligeledes en permanent mast lidt derfra. Det giver vindmålinger fra to steder, som øger pålideligheden. Når den midlertidige mast senere fjernes, og vindmøllen monteres på samme sted, ved man nøjagtigt, hvilken påvirkning møllen får fra vinden udfra de fortsatte målinger fra den permanente mast. I de store vindmølleparker har man som regel flere målepositioner, så man får både "up-wind" og "down wind" målinger. Derudover er det godt at have placeret flere master rundt omkring i parken, så man kan sammenligne vinddata fra flere positioner - og dermed optimere møllernes ydelse. Ligeledes er det også vigtigt, at målingerne foretages i samme højde som vindmøllerne producerer i, da vindhastigheden kan ændre sig meget i forskellige højder.

Carl C. A/S har siden sin grundlæggelse i 1969 produceret og leveret mange bardunmaster og har udviklet bardunmaster der er specielt velegnet til meteorologiske målinger. Bardunmasten er en god og billig løsning, når der skal foretages midlertidige målinger i højder fra 50-200m. Store investeringer i vindmølleparker kræver grundige målinger af vejrforholdene i området. Vindhastighed, luftfugtighed, temperatur, tryk og vindretning måles og giver et solidt fundament for vurdering af tilbagebetalingstiden.

Bardunmasteserien B450 er udviklet specielt til meteorologiske målinger i forbindelse med vindmølleprojekter. B450 anvendes ofte til midlertidige meteorologiske målinger i forbindelse med forundersøgelser. Masten er meget slank og holdes på plads udelukkende ved hjælp af barduner, dette giver minimum forvrængning af vinden. De indbyggede trin i masten gør det muligt at servicere udstyret i masten.
B450 er speciel udviklet til at blive monteret ved håndrejsning, hvor masten selv anvendes som kran. Masten bygges lodret stykke for stykke i 3m sektioner, indtil den ønskede højde. Hvilket er en stor fordel, da mange onshore vindmølleparker ofte placeres i øde og svært tilgængelige områder.

Toppen af vores bardunmaster kan udformes efter ønske. Der leveres en række standardløsninger f.eks. med et standard ø60mm toprør. Dimensioner og design kan tilpasses efter kundens ønsker.
Standard udlæggerbomme leveres til forskelligt måleudstyr men udføres også efter specielle ønsker. Bommene er fastgjort på mastesiden i den typiske vindretning og kan let skydes ind når måleudstyret skal serviceres.  
For at beskytte udstyret i masten kan der monteres lynafledere i nærheden af udstyret, som har en bedre ledningsevne og derved kan føre lynet forbi udstyret. Det anbefales altid at beskytte masten mod lynnedslag. Før eller siden vil et lyn ramme masten og kan forårsage store skader.