Telekommunikation

 

 Carl C. A/S har gennem de seneste 30 år været blandt de foretrukne leverandører til telekommunikation i Europa.

 Telekommunikation startede med NMT systemet i 1980'erne med mange leverancer til Statens Teletjeneste, som i dag er TDC NET. Siden kom netværket GSM 900, og herefter GSM 1800, 3G-nettet, UMTS og 4G-nettet, LTE.

Et stigende behov for mobiltelefoni, og adgang til internettets tjenester med høje hastigheder medfører, at teleselskaberne må øge kapacitet og dækning ved at udbygge sendenettet med bl.a. flere master. Og med den fremtidige udrulning af 5G, vil behovet blive endnu større. Højden på en mast afhænger af mange faktorer, men normalt er højden mellem 24 til 48 meter.

 

Carl C. A/S leverer mange forskellige typer master for telekommunikation.

Som alternativ til gittermasten leveres flere typer rørkonstruktioner i form af falske skorstene, flagstænger og lignende, der har til formål at skjule antennerne. Herved øges muligheden for at opsætte telemaster i områder, hvor æstetik vægtes højt, f.eks. via krav fra landskabsarkitekter.

Vores mangeårige samarbejde med de danske teleselskaber gør at alle typer er blevet afprøvet gennem flere år.  

Vi har også udviklet optimerede antennebeslag. Antennebeslagene er designet i varmforzinket stål og de dækker alle behov

Klik på billedet for at læse mere.           

Antennebeslag

 

Gittermaster

 

Serie 16 masten er en firkantet mast, som er udviklet til telebranchen omkring 1990. Typen har været den mest anvendte gittermast i Danmark indtil lanceringen af TEL-serien i 2008. Masten er velegnet som multiuser site, hvor belastningerne er store og hvor udbøjningen skal være lille. Masteserien er primært fremstillet af massiv rundjern, hvilket giver et gennemsigtigt design. 

 S16 Telemast

Læs mere om Serie 16 i vores webshop

 

 

TEL masten er en slank trebenet mast på typisk 24-48 meter, som er udviklet specielt til telebranchen. Det er en videreudvikling af den meget populære Serie 16. 
Teleselskaberne i Danmark har foretrukket denne mast, og anvender den som deres standardmast over hele Danmark. Den er blevet leveret i et stort antal siden 2008.
Fordelene ved TEL masten er det slanke trekantede design, som er optimeret fuldt ud til det aktuelle behov. Samtidig er det meste af masten fremstillet i massive rundjern, der sammen med det slanke design får masten til at fremstå næsten usynlig i landskabet.
Da der kun anvendes rør i meget ringe omfang, opstår der heller ikke problemer med vindstøj fra åbne profiler.

Masten kan bl.a. tilbydes i en forstærket version til opstilling i kystnære områder.

TEL gittermast 4G

Læs mere om TEL masten i vores webshop

 

CHS-Masten er sidste skud på stammen indenfor gittermaster. Masten er designet med transport for øje. I modsætning til Serie 16 og TEL masten, som er helsvejste, er CHS-masten boltet sammen. Så hvis nødvendigt kan alt samles på site. Masten er ligeledes produceret i hule rør, som gør den utrolig let og nem at transportere. Den egner sig godt til områder med f.eks. svære tilkørselsesforhold.  

 

CHS gittermast 5G   Læs mere om CHS masten i vores webshop


Som alternativ til gittermasten leveres rørmaster i standardhøjder fra 21 - 42 meter, og kan anvendes af en eller flere operatører.

Rørmaster

Teleselskaberne i Danmark har anvendt rørmasten på mange sites over hele Danmark, hvilket betyder, at produktet er blevet godt afprøvet gennem flere år.

Fordelene ved rørmasten er det slanke runde design, der får masten til at fremstå let og elegant, og hvor kablerne er skjulte. Rørmasten giver derfor et andet udtryk end en gittermast, og kan i nogle tilfælde anvendes, hvor gittermaster ikke er ønsket.

Rørmasten leveres i varmforzinket udførelse, men kan også males for at give et komplet ensartet ydre. Endvidere kan adgangslejder monteres for let adgang til antennerne.

 Roermast

 

Teleskopmaster

Turbo teleskopmasten er et produkt i absolut topkvalitet, og er beregnet til professionel anvendelse, hvor der stilles krav til funktion, kvalitet og levetid. Turbo Teleskopmasten er maksimalt 21 meter høj, og består af tre sektioner samt en vippesektion.

Ved hjælp af vippesektionen kan masten rejses fra vandret udgangsposition til lodret stilling, og herefter er den klar til at blive skudt ud i fuld højde. Alle funktioner udføres ved hjælp af elektriske spil.

Alle sektionerne er forsynet med rustfrie føringsruller, der sikrer en meget præcis bevægelse. Når sektionerne rammer topposition, låses disse således, at der ikke forekommer slør.

Turbo teleskopmasten kan anvendes som stationær mast, hvor der ønskes en let adgang til at justere eller udskifte udstyr på mastetoppen. Ligeledes kan masten anvendes til mobile formål indenfor telekommunikation, overvågning o.lign.

Teleskopmast

Falske skorstene  

Falske skorstene anvendes, hvor der ønskes en skjult løsning med op til fire operatører, og har siden 2010 været et nyt innovativt produkt til telebranchen.

Fordelene ved Skorstensmasten er det slanke runde design med skjulte antenner og kabler. Skorstensmasten er fremstillet i rør, som sammen med den helt lyse grå malede overflade, får skorstenen til at falde godt ind i det omgivende landskab.

Skorstensmaster leveres i højder op til 42 meter, og har samme diameter fra bund til top på Ø813 mm. De øverste 12 meter er inddelt i fire områder på hver 3 meter. Her har hver operatør plads til panelantenner og minilink. Antennerne skjules med indfarvede styrenplader, som ikke forringer antennernes effekt.

Falsk skorsten

Montage og services

Carl C. A/S kan varetage hele montageopgaven, eller bistå som supervisor over hele verden. Opgaverne er forskellige og vores montører er fleksible og vant til at omstille sig, men fokus på sikkerhed og miljø er altid det samme. Vi er opdraget med strenge krav fra vores større kunder og i kraft af vores ISO 9001-certificering er sikkerhed og risikoanalyse en naturlig del af vores virksomhedskultur.