Menu

 

 

 

Telekommunikation

 Carl C. A/S har gennem de seneste 20 år været blandt de foretrukne leverandører til telekommunikation i Europa.

 

Telekommunikation startede med NMT systemet i 1980'erne med mange leverancer til Statens Teletjeneste, som i dag er TDC. Siden kom netværket GSM 900, og herefter GSM 1800, 3G-nettet, UMTS og 4G-nettet, LTE.

Et stigende behov for mobiltelefoni, og adgang til internettets tjenester med høje hastigheder medfører, at teleselskaberne må øge kapacitet og dækning ved at udbygge sendenettet med bl.a. flere master. Højden på en mast afhænger af mange faktorer, men normalt er højden mellem 24 til 48 meter.

Carl C. A/S leverer mange forskellige typer master for telekommunikation.

Som alternativ til gittermasten leveres flere typer rørkonstruktioner i form af falske skorstene, flagstænger og lignende, der har til formål at skjule antennerne. Herved øges muligheden for at opsætte telemaster i områder, hvor æstetik vægtes højt, f.eks. via krav fra landskabsarkitekter.

  

Gittermaster

TEL masten er en slank trebenet mast på typisk 24-48 meter, som er udviklet specielt til telebranchen. Det er en videreudvikling af den meget populære Serie 16, der har været meget brugt siden 1990.

Teleselskaberne i Danmark har foretrukket denne mast, og anvender den som deres standardmast over hele Danmark. Det betyder, at det er et afprøvet produkt, som er blevet leveret i et stort antal siden 2008.

Fordelene ved TEL masten er det slanke trekantede design, som er optimeret fuldt ud til det aktuelle behov. Samtidig er det meste af masten fremstillet i massive rundjern, der sammen med det slanke design får masten til at fremstå næsten usynligt i landskabet.

Da der kun anvendes rør i meget ringe omfang, opstår der heller ikke problemer med vindstøj fra åbne profiler.

Masten kan bl.a. tilbydes i en forstærket version til opstilling i kystnære områder.

Lejder og forskellige kabelføringsveje tilbydes og monteres i masten.

 

 

Rørmaster

Som alternativ til gittermasten leveres rørmaster i standardhøjder fra 21 - 42 meter, og kan anvendes af en eller flere operatører.

Teleselskaberne i Danmark har anvendt rørmasten på mange sites over hele Danmark, hvilket betyder, at produktet er blevet godt afprøvet gennem flere år.

Fordelene ved rørmasten er det slanke runde design, der får masten til at fremstå let og elegant, og hvor kablerne er skjulte. Rørmasten giver derfor et andet udtryk end en gittermast, og kan i nogle tilfælde anvendes, hvor gittermaster ikke er ønsket.

Rørmasten leveres i varmforzinket udførelse, men kan også males for at give et komplet ensartet ydre. Endvidere kan adgangslejder monteres for let adgang til antennerne.

 

 

Flagstangsmaster 

Flagstangsmaster kan anvendes, hvor der stilles krav om en meget diskret masteløsning f.eks. i boligområder eller sommerhusområder.

Siden 2008 er flagstangsmaster blevet anvendt i et stort antal af teleselskaberne, og er dermed et gennemafprøvet produkt.

Flagstangsmasterne leveres som standard i 3 forskellige diametre, Ø160, Ø229 og Ø273 i højder fra 14 til 23 meter. Panelantenner for en eller flere operatører monteres i toppen, og skjules af styrenplader i samme farve som flagstangen. Alternativt installeres en Trisector Radomeantenne i toppen af flagstangen med samme farve som flagstangen. Flagstangsknoppen kan ydermere leveres i overstørrelse, og kan indeholde et minilink.

Masterne leveres med flagknop, line og flag, og kan anvendes som en almindelig flagstang.

Flagstænger kan monteres på almindelige borede betonfundamenter eller på Screwfast fundament, hvor installationstiden er kortere og reetablering af området lettere.

 

 

Teleskopmaster

Turbo teleskopmasten er et produkt i absolut topkvalitet, og er beregnet til professionel anvendelse, hvor der stilles krav til funktion, kvalitet og levetid. Turbo Teleskopmasten er maksimalt 21 meter høj, og består af tre sektioner samt en vippesektion.

Ved hjælp af vippesektionen kan masten rejses fra vandret udgangsposition til lodret stilling, og herefter er den klar til at blive skudt ud i fuld højde. Alle funktioner udføres ved hjælp af elektriske spil.

Alle sektionerne er forsynet med rustfrie føringsruller, der sikrer en meget præcis bevægelse. Når sektionerne rammer topposition, låses disse således, at der ikke forekommer slør.

Turbo teleskopmasten kan anvendes som stationær mast, hvor der ønskes en let adgang til at justere eller udskifte udstyr på mastetoppen. Ligeledes kan masten anvendes til mobile formål indenfor telekommunikation, overvågning o.lign.

 

Falske skorstene

Falske skorstene anvendes, hvor der ønskes en skjult løsning med op til fire operatører, og har siden 2010 været et nyt innovativt produkt til telebranchen.

Fordelene ved Skorstensmasten er det slanke runde design med skjulte antenner og kabler. Skorstensmasten er fremstillet i rør, som sammen med den helt lyse grå malede overflade, får skorstenen til at falde godt ind i det omgivende landskab.

Skorstensmaster leveres i højder op til 42 meter, og har samme diameter fra bund til top på Ø813 mm. De øverste 12 meter er inddelt i fire områder på hver 3 meter. Her har hver operatør plads til panelantenner og minilink. Antennerne skjules med indfarvede styrenplader, som ikke forringer antennernes effekt.

 

Montage og services

Carl C. A/S kan varetage hele montageopgaven, eller bistå som supervisor over hele verden. Vores montører har kurser, der giver alle nødvendige tilladelser til montager og installationer.