Menu

 

 

Vindmølletårne

I 1980’erne leverede Carl C. A/S tusindvis af gittertårne til Vestas Wind Systems. Dengang blev de fleste vindmøller nemlig monteret på gittertårne, og det betød, at Carl C. A/S leverede en stor mængde gittertårne til vindmølleparker i bl.a. Californien, Indien og Kina. Vores årelange samarbejde med vindmølleproducenter har givet os værdifulde erfaringer inden for vindenergisektoren.

 

I dag bruger vi vores knowhow til at konstruere forskellige typer af stålmaster, der bruges som meteorologiske målemaster i forbindelse med opstilling og drift af vindmølleparker – både offshore og onshore. Det stiller store krav til masternes kvalitet og konstruktion. Onshore placeres vindmølleparker ofte i øde områder med dårlige adgangsforhold. Derfor har vi udviklet bardunmaster, der kan håndbygges på opstillingsstedet uden brug af kran.

Målinger af de faktiske vindforhold på opstillingsstedet er af vital betydning for vindmøllernes placering og i sidste ende projekternes rentabilitet.  

 

HUSSTANDSVINDMØLLER / SMÅ VINDMØLLER
 

Carl C. A/S er allerede en anerkendt leverandør af master til husstandsvindmøller.

Masterne designes efter kundespecifikationer, og udregnes efter seneste udgave af Eurocode normerne.

 


Masterne kan udformes som gittermaster, rørmaster eller monopoles. Alle mastetyper kan leveres i forskellige højder og styrkeklasser.

Masterne kan leveres med vippehængsler og hydrauliksystem til at vippe masterne op med.

   

Carl C. A/S dimensionerer og designer gerne fundamentsløsninger, som enten kan støbes på site eller leveres som præfabrikerede fundamenter.

Carl C. A/S varetager gerne levering og montering af vore master, samt udgravning for præfabrikerede fundamenter.