Fundamenter

 

Et solidt fundament er en vigtig del af en hver struktur.

Carl C A/S tilbyder flere forskellige muligheder for fundering. Valg af type afhænger først og fremmest af de geotekniske undersøgelser. Carl C A/S kan foreslå det mest fordelagtige fundament og foretage dimensioneringen.

For alle standardmaster findes fundamenter til almindelige jordbundsforhold. Hvis jordbundsforholdene er specielle, kan der designes fundamenter til det enkelte projekt. Se mere i vores webshop. 

Når der ønskes en permanent løsning, er de mest almindelige typer støbte betonfundamenter på site.
Denne løsning er meget fleksibel, da den nemt kan tilpasses mastetype og jordbund. Fundamentet vil typisk blive støbt som blok- eller pladefundament.
Carl C A/S kan til alle master levere indstøbningsdele, bestående af: fundamentsbolte, nedstøbningsplader, støbeskabelon til fiksering af boltene under støbearbejdet og fundamentsforslag. Men vi kan også påtage os hele projektarbejde omkring etablering af fundamentet, geoteknisk undersøgelse, beregning af fundament og støbning. 

 

Fundament Fundament Fundament

 Fundament

 

Til de trekantede gittermaster kan vi tilbyde nedgravningsfundamenter i beton og stål. Disse har den fordel de som udgangspunkt blot skal placeres i et i forvejen udgravet hul, hvorefter masten kan monteres umiddelbart efter. Dette gør, at du typisk samme dag kan få masten komplet opstillet, og slipper nemt omkring de forskellige processer med støbning af fundamentet. Ligeledes er det oftere nemmere at reetablere området når opgaven er færdig.

Betonfundament

Præfabrikeret fundament

Betonelement med indstøbte fundamentsbolte fremstillet til brug for mindre trekantede standardsektioner.

 

Stålfundament

 SF Stålfundament

Fundamentet leveres i varmforzinket udførelse. Det består af en trekantet gittersektion, 3 støtteplader og 6 stk. skråstivere.

 

 

Flytbart Fundament

Flytbar fundament

Flytbare fundamenter anvendes til midlertidige masteopstillinger. Fundamentet kan placeres på områder som parkerings- og byggepladser, festivaler og lign. Fundamentet består af fire betonklodser samt to stålrammer. Det flytbare fundament giver projektet fleksibilitet og dynamik. Ligesom der efter brug vil være minimum af reetablering af området.