Carl C's historie 


Sådan tog det sin begyndelse.

Nutidens Lem ville være betydeligt anderledes, hvis ikke en ung beslagsmed i slutningen af forrige århundrede havde valgt at etablere sig i denne vestjyske stationsby. Hr. H.S. Hansen, en dygtig smed, besad en imponerende evne til at skabe aktivitet omkring sig. Dette markerede begyndelsen på en udvikling, der sidenhen har gjort Lem til Danmarks største industriby, målt i indbyggertal. Det var her, at virksomheden LSi (Lem Stål-industri), nu kendt som Carl C A/S, så dagens lys.

 

 Carl C's historie

 

I 1969 blev Carl C. A/S grundlagt, da Carl C. Jensen og hans hustru, Elisabeth Øllgaard Jensen, lejede lokaler i Lem. På trods af, at han begyndte uden konkrete produkter at satse på, udnyttede Carl C. Jensen sin håndværksmæssige baggrund inden for stålbranchen og efterfølgende uddannelse som maskinmester, til at identificere muligheder i branchen. Virksomheden indledte sin aktivitet med produktion af stålkonstruktioner til byggesektoren og tilbød samtidig specialopgaveløsninger for kraftværker.

 

 

Gennem årene opstod flere kreative opfindelser i samarbejdet med kunderne, herunder en scooter designet til at køre på højspændingsledninger og en undervandsbåd, der kunne spule højspændingskabler ned i havbunden for at beskytte dem mod fiskernes trawl. Desuden blev der produceret specielle montagebroer, der gjorde det muligt at trække ledningsnettet over Lillebælt og Limfjorden. I midten af 1970'erne steg behovet for gittermaster og paraboler som følge af den teknologiske udvikling. Carl C. A/S var faktisk blandt de første i Europa til at udvikle parabolskærme til fællesantenneanlæg og telekommunikation.

 Virksomhedens ekspertise inden for gittermaster fik stor anerkendelse og resulterede i betydelige leverancer af vindmøllemaster til USA, Indien, Kina og flere europæiske lande. Da behovet for master til mobiltelefoni opstod i begyndelsen af 1990'erne, var Carl C. A/S således særdeles velpositioneret til at levere til teleoperatørerne i hele Europa.

I 2006 overdrog Elisabeth og Carl virksomheden til deres søn, Allan T. Jensen, der med en ingeniøruddannelse og 15 års erfaring i virksomheden var klar til at føre den videre. I dag fokuserer Carl C. A/S primært på produktionen af gittermaster, hvoraf cirka halvdelen eksporteres.