Menu

Pladsbelysning til byggepladser mm.

Belysning til byggepladser er tilgængelig i en fast, midlertidig, eller flytbar variant. Masterne anvendes både af privat- og erhvervskunder.

Design:

Lysmasterne er designet i 3 forskellige varianter som er fast, midlertidig, eller flytbare lysmaster. Masterne er trekantede, og den øverste sektion er designet med en holder til toprør til montering af udstyr. 

Levetid:

Masterne er overfladebehandlet med varmgalvanisering, hvilket giver en lang levetid. Vores serie 0 master er overfladebehandlede med minimum 85 my, der svarer til en levetid på 40-100 år.

Der tilbydes to forskellige former for overfladebehandling. Den mest almindelige er varmforzinkning, og alternativt kan masten males. Dette gøres oftest for at synliggøre masten i forbindelse med lufttrafik.

Udstyr:

Belysningsmasterne kan leveres med ekstra udstyr som toprør,  travers,  børneværn osv. (se tilbehør).

Permanent belysning:

Belysningsmaster må regnes for permanente, såfremt opstillingstiden er længere end et år. De permanente belysningsmaster er regnet for en 50-års returvind, og i øvrigt iht. specifikationen mht. basisvind og terrænkategori.

Midlertidig belysning:

Midlertidige belysningsmaster kan benyttes hvor opstillingstiden er kortere end et år. De midlertidige belysningsmaster er regnet for en 10-års returvind, og i øvrigt iht. specifikationen mht. basisvind og terrænkategori.

Flytbar belysning:

De flytbare belysningsmaster, er designet til hurtig og nem instalation. Derudover er fundamenterne designet til at kunne stables og flyttes med kran eller truck. Denne løsning er velegnet til byggepladser, hvor lysbehov og placering varierer over byggeperioden.

Galvanisering

Som standard beskyttes konstruktionen mod korrosion ved hjælp af varmforzinkning. Denne metode binder et tyndt zinklag på ca. 0,12 mm overalt på ståloverfladerne. Zinken giver stålet en uovertruffen beskyttelse, der afhængig af opstillingsstedet kan give masten en levetid på mere end 30 år.

Luftens indhold af salt eller syre fra forurening eller mekanisk slid fra materialer ført med vinden, kan fjerne zinklaget fra overfladen og dermed reducere overfladebehandlingen.

Valg af minimum zinklagstykkelse

Table 1 – Description of typical atmospheric environments related to the estimation of corrosivity categories acc. to EN ISO 14713-1 / Tabel 1 – Atmosfæriske korrosionskategorier og eksempler på typiske korrosionsmiljøer:

 

 

Maling

Oven på varmforzinkningen kan der påføres en maling. Dette gøres oftest for at synliggøre masten for flytrafik ved, at masten skiftevis males i f.eks. rød og hvid i syv lige store dele. Øverst og nederst skal masten efter internationale regler være rød.

Denne kombination af varmforzinkning og maling giver en ekstra god korrosionsbeskyttelse, idet systemerne beskytter hinanden.

Hvis der er krav til, at masten skal males, og anvendelsesperioden kun er kortvarig, kan masten udelukkende overfladebehandles med maling. Herved kan der opnås en besparelse på masteprisen. Der gives dog ingen garanti på denne behandling, og levetiden anslås til kun at være cirka 2 år.

Duplex:

Er en special proces, hvor maling påføres varmforzinket stål (Duplex). Denne behandling giver ekstra lang levetid. Vi anvender typisk denne metode til falske skorstene, rørmaster, offshore master og andre produkttyper, hvor krav til levetiden og æstetik er vigtige.

Levetiden på duplexsystem

Et duplexsystem har som regel meget længere levetid, end belægningerne har hver for sig. Hollandske undersøgelser viser, at levetiden kan beregnes af formlen:

LT = K(LZn + LF)

Hvor
LT = duplexsystemets levetid
LZn = zinkbelægningens beregnede levetid i det aktuelle miljø.
LF = malingbelægningens beregnede levetid i det aktuelle miljø, hvis den påføres direkte på stål

K = miljøafhængig synergifaktor, som kan sættes til:
1,5 når systemet eksponeres i korrosionskategori C5, eller permanent nedsænket i havvand
1,6 – 2,0 ved eksponering i korrosionskategori C3 – C4 eller når tiden, hvor systemet er vådt, er mere end ca. 60%
2,1 – 2,3 ved eksponering i korrosionskategori C2.

Pulvermaling:

Anvendes primært som signalfarve på høje master, pulvermalingen bliver påført varmgalvanisering i rød og hvid, og har primært til formål at gøre masten synlig.

Relaterede
Produkter