FF303-00 [Flytbart fundament]

FF303-00

Følgende standardmaster kan anvendes sammen med fundamentet:

       7,5m gittermast, serie 3

     15,0m gittermast, serie 2

     22,5m gittermast. serie 1

Flytbart fundament FF303-00 anvendes til midlertidig masteopstilling.

Fundamentet og består af fire betonklodser samt to stålrammer, der samler fundamentet og danner base for masten.

Samlet vægt i alt 9.203 kg

Bestående af:

4 stk. Betonelementer á 2.232 kg
1 stk. Øvre stålramme á 125 kg
1 stk. Nedre stålramme á 150 kg

Jordbund:

Der er ved dimensionering forudsat, at jordbunden under fundamentet ikke er ringere end 100kN/m2.

Højeste grundvandsspejl skal stå lavere end fundamentsundersiden.

 

Montage:

Fundamentet kan placeres på plane områder som parkeringspladser, byggepladser og lignende. På græsarealer anbefales det at rømme overfladen og lægge et 10 cm bæredygtigt sandlag. I sandlaget udføres en fordybning i midten. Herved gøres plads til samlerammen og fundamentet sikres mod at kunne vippe. Alternativt lægges køreplader og fundamentet klodses op med forskallingsbrædder langs yderkanterne. Køreplader er ligeledes velegnet til at beskytte belægningen på parkeringspladser og lignende.

Efter forberedelse af underlaget placeres nederste stålramme hvorefter betonklodserne placeres to og to. Disse løftes i to medfølgende løftebeslag. Øverste stålramme og nivelleres til vandret ved at lægge tynde pladeklip mellem rammen og betonoverfladen inden momenttilspænding på 1500 Nm.