Fundamentsdesign

Bestil et fundamentsdesign der er optimeret til specifikke geotekniske forhold.

Fundamentsdesign udføres på bestilling på baggrund af fremsendt geoteknisk rapport.

Designet består af en fundamentstegning og save- bukkeliste med samtlige krav og specifikationer.

Designet udføres for mastefundamenter i normale jordbundsforhold med høj og lav grundvandsspejl.

I tilfælde af meget dårlige forhold udføres designarbejdet efter regning.