FB SEK308-00

FB SEK308-00

Sættet indeholder varmforzinkede fundamentsbolte samt nedstøbningsplader og møtrikker. Endvidere udlånes støbeskabelon til fiksering af boltene under støbearbejdet og et fundamentsforslag til almindelige jordbundsforhold.

Støbeskabelonen skal returneres efter brug.

Sættet indeholder:

15 stk. M30 fundamentsbolte

3 stk. Nedstøbningsplader F8

1 stk. Støbeskabelon S308-00 for udlån

1 stk. Fundamentsforslag for F308-00

Der er ved dimensioneringen forudsat, at jordbunden under et maksimalt 0,3m tykt muldlag enten er intakt fast friktionsjord (sand) eller fast ler (cv>=80kN/m²), samt at grundvandsspejlet er lavere end fundamentsundersiden.

Fundamentet skal støbes mod jord i naturlig aflejring både på sider og bund.