PF303-00 [Præfabrikeret fundament]

PF303-00

PF303-00 kan anvendes som fundament for følgende master:

 7,5m gittermast, serie 3

15,0m gittermast, serie 2

22,5m gittermast. serie 1

PF303-00 er et færdigproduceret fundament i beton til nedgravning i normale jordbundsforhold.

Betonfundament med indstøbte fundamentsbolte fremstillet til brug for trekantede standardsektioner.

Beregninger af elementer er udført således at disse har samme styrke som de tilhørende sektioner.

Fundamenterne er endvidere forsynet med indstøbt løftepunkt i overside af sokkel for montering af løftebeslag til montageløft.

Montage

Fundamentet løftes ned på et afrettet sandlag (5-10cm), hvorefter det kontrolleres at det står vandret og er korrekt placeret.

Herefter tilfyldes med den opgravede jord under forudsætning af en effektiv rumvægt på minimum 1800 kg/m3.

Masten monteres på fundamentsboltene og kan rettes i lod med møtrikker under fodpladerne.

Jordbund

Der er ved dimensionering forudsat at jordbunden under fundamentsundersiden ikke er ringere end:

Friktionsjord med >= 30°, eller
Ler med Cv >= 80kN/m²

Højeste grundvandsspejl skal stå lavere end fundamentsundersiden.