Menu

Serie B450

Bardunmasteserien B450 er udviklet specielt til meteorologiske målinger i forbindelse med vindmølleprojekter. Masten kan sammensættes til en totalhøjde på 250 meter. Samtidig er masten meget slank, og holdes på plads udelukkende ved hjælp af barduner. De indbyggede trin i masten gør det muligt at servicere udstyret i masten, hvilket har stor betydning, da det er altafgørende med pålidelige målinger.

Anvendelse:
B450 anvendes ofte til midlertidige meteorologiske målinger i forbindelse med forundersøgelser. Disse undersøgelser er helt centrale i bedømmelsen af et vindmølleprojekt, da det er vigtigt at vide præcist hvor meget energi, der er til rådighed i løbet af et år. Ligeledes er det også vigtigt, at målingerne foretages i samme højde som vindmøllerne producerer i, da vindhastigheden kan ændre sig meget i forskellige højder.

 

Design:
B450 dimensioneres som standard i henhold til Eurocode. Alt afhængig af mastens opstillingssted samt mængden af udstyr, beregnes hvilke typer af standardsektioner, der er mest optimale til opgaven. De vigtigste faktorer, der indgår i beregningen, er den generelle vindhastighed for området, terrænets udformning, ismængder samt mængden af udstyr i masten.

 

Overfladebehandling:
Alt stål og alle boltevarer varmforzinkes normalt, hvilket giver en meget lang levetid. Andre løsninger med kombination af varmforzinkning og maling eller kun maling er også en mulighed.

 

Udstyr:
Som ekstraudstyr kan masten udstyres med toprør og målebomme i forskellige højder efter ønske. Ligeledes kan masten udstyres med Söll skinne eller ICM faldwiresystem, så maksimal sikkerhed opnås under klatring.

For at undgå uvedkommendes adgang til og klatring i masten, kan der også leveres en 2-3 meter høj klatresikring med hængelås.

 

Carl C. A/S tilbyder flere forskellige fundamentsforslag. De mest almindelige typer er støbte betonfundamenter på site, der anvendes, hvor der ønskes en mere permanent løsning. En billigere løsning for en kortere anvendelsesperiode er nedgravningsfundamentet. Denne løsning gør det nemt at reetablere området, når opgaven er færdig.

Toppen af bardunmasten kan udformes efter ønske. Der leveres en række standardløsninger f.eks. med et standard ø60mm toprør. Røret afsluttes med en rørstuds til påmontering af topanemometer.

 

For at beskytte topanemometeret mod lynnedslag monteres ofte en lynafleder i passende afstand fra anemometret, således at vindmålingerne ikke forstyrres.

Dimensioner og design kan tilpasses efter kundens ønsker.

 

Det anbefales altid at beskytte masten mod lynnedslag. Før eller siden vil et lyn ramme masten, og det kan forårsage store skader.

For at beskytte udstyret i masten kan der monteres lynafledere i nærheden af udstyret, som har en bedre ledningsevne, og derved kan føre lynet forbi udstyret.

Mastens hjørnejern kan sagtens føre lynet ned til jorden, men det er dog ganske vigtigt, at masten er ordentlig jordet. Dette kan gøres på forskellige måder alt efter jordbundsforholdene. Ved almindelige gravede eller støbte fundamenter placeres et kobberkabel i en ring under jorden rundt om masten. Skal masten opstilles på klipper, kan det være langt vanskeligere at sikre en ordentlig jording.

Forbindelsen mellem masten og jordingssystemet foretages gennem jordingsplader, som monteres i bunden af masten sammen med fundamentsboltene. Denne plade har nogle huller, hvori kobberkablet kan tilsluttes.

Ofte vælger man også at jorde armeringen i fundamenterne for at undgå, at et lynnedslag kan skade fundamentet.

 

Da bardunsektionerne er fremstillet af stål, er det nødvendigt med en overfladebehandling. Uden overfladebehandling vil stålet nedbrydes forholdsvis hurtigt med det resultat, at styrken reduceres, og der vil være risiko for sammenstyrtning.

Der tilbydes to forskellige former for overfladebehandling. Den mest almindelige er varmforzinkning, og alternativt kan masten males. Dette gøres oftest for at synliggøre masten i forbindelse med lufttrafik.

 

Oven på varmforzinkningen kan der påføres en maling. Dette gøres oftest for at synliggøre masten for flytrafik ved, at masten skiftevis males i f.eks. rød og hvid i syv lige store dele. Øverst og nederst skal masten efter internationale regler være rød.

Denne kombination af varmforzinkning og maling giver en ekstra god korrosionsbeskyttelse, idet systemerne beskytter hinanden.

Hvis der er krav til, at masten skal males, og anvendelsesperioden kun er kortvarig, kan masten udelukkende overfladebehandles med maling. Herved kan der opnås en besparelse på masteprisen. Der gives dog ingen garanti på denne behandling, og levetiden anslås til kun at være cirka 2 år.

 

Relaterede
Produkter