MET master

00-MET-00

Standardmæssigt er stålet varmgalvaniseret i henhold til EN ISO 1461.

Maling oven på galvaniseringen i forskellige farver er muligt.

 

Designkriterierne:

DS/EN 1993-3-1 - Stålkonstruktioner - Tårne, master og skorstene.
DS/EN 1991-1-4 – Last på bærende konstruktioner – Vind last.
IEC 61400-12-1 - Måling af elproducerende vindmøllers ydelse.

 For høje og tynde strukturer, som meteorologimaster, er is belastning af stor betydning. Stedspecifikke miljøbelastninger som vind- og is belastninger tages i betragtning under design.

 

Fundamenttyper:

Normalt er et traditionelt Pier & Pad fundament designet og støbt til et MET-tårn.
Carl C. kan hjælpe med designet, hvis det er nødvendigt, baseret på stedsspecifikke geotekniske specifikationer.