Montage

Denne ydelse er baseret på levering og montering af en gittermast. Vælg antallet i forhold til antallet af valgte master.

Prisen dækker hele Jylland, Fyn samt brofaste øer. I øvrige tilfælde kan der påregnes ekstraomkostninger. Efter bestilling vil De blive kontaktet vedrørende sådanne omkostninger. Dette gælder også hvis der er valgt yderligere udstyr som fundament mm.

PRISFORBEHOLD FOR MONTERING AF MAST

1. At konstruktionen kan monteres fra kørefast tilkørselsvej, som skal være 4m bred og med en frihøjde på 4m, samt monteringsplads for lastvogne og mobilkran, og at der er plads for rejsning i én helhed. Køreplader er uden for tilbuddet.
Hvis ikke dette er muligt, henvises til nedenstående og prisliste.

Der skal udlægges køreplader til brug for BMS og Carl C. A/S m.fl. ved frakørsel fra offentlige veje. Det vil sige ved indkørsel til private eller offentlige områder, hvor der er fortove, asfalt, flisebelægning eller lign. og hvor det kan opstå erstatningssager.

Vi tager intet ansvar for skjulte legemer i jorden, som kloak, el- eller vandledninger m.m. For at disse kan komme på tale som erstatningssager, skal det være oplyst og afmærket på fremsendte situationsplan.

1 læs køreplader = 25 stk. = 40m   = Kr. 6.105,-
1 læs køreplader = 45 stk. = 58m   = Kr. 7.060,-
Leje pr. stk. pr. dag  = Kr. 4,50

Der vil altid være køreplader udlagt for mobilkranens støtteben.

Beplantninger, træer og bygninger m.m. der ikke må beskadiges skal være tydelig afmærket på situationsplanen.

For at undgå ventetid skal oprydning af anden entreprenørs materiel være foretaget inden montagedagen. Er dette ikke tilfældet vil ventetid blive faktureret.

 Max udlæg for kran 10 m.

Der fremsendes i hvert enkelt tilfælde merudgifter til Deres godkendelse før montagen påbegyndes.

2. Der tages forbehold mod ventetid for stærk blæst, mobilkran og montører, samt vinterforhold og islag på konstruktionerne. Beslutning om arbejdsstandsning træffes af kranlederen og tilsynet i forening.
Der kan forventes meromkostninger ved afbrudt montage for materiel og mandskab.

Ventetid for montører beregnes til pr. time pr. mand Kr.   475,-
Ventetid for mobilkran beregnes til pr. time Kr. 1.355,-

3. Prisen på montering er udregnet efter, at De stiller en montør til rådighed i løbet af monteringen. Efter bestilling kan De blive kontaktet vedrørende dette.

4. Deres tilsyn skal være på pladsen før arbejdet påbegyndes.

5. Fundamentsbolte skal være nedstøbt korrekt efter vor skabelon og evt. fundamentsforslag for almindelig god jordbund.