Travers for 1 lampe

TRAVERS 01-00

Lampetravers TRAVERS 01-00 kan anvendes til følgende lampetyper:

Fx: Siteco A3 Maxi metalhalogen (0,13 m² vindflade). Siteco FL20 Maxi LED svarende til 1.000W metalhalogen (0,11 m² vindflade). Phillips 20 Optivision metalhalogen (0,072 m² vindflade)

Max vægt per lampe: g = 22 kg
Max vindflade per lampe: Atot = 0,13 m² (Atot = Aref x cf)
Max vindlast: 2,23 kN/m² (3-sek stødvind = 59,7 m/s)

 

Traverset monteres i gittermaster der er udstyret med topringe til ø60mm rør.

Travers for montering af 1 lampe i toppen af gittermaster.

Lampetraverset monteres i gittermastens topringebeslag, der gør det muligt at rotere lampetraverset 360°. 

Lampetravers udføres som 1m toprør ø60,3x5,0mm med 0,14m travers som vinkelstål L70x70x7,0mm med huller for montering af 1 stk. lampe.

Toprøret monteres med topringe og rustfrie skruer i mastetop.

Dimension og kvalitet: 1.000 mm ø60,3x5,0 mm, S355J2 iht. EN 10025-2.
  0,14 m L70x70x7,0 mm, S235JR iht. EN 10025-2.
Overflade: Varmforzinket iht. EN ISO 1461.
Fastgørelse, mast: Topring og rustfrie skruer.
Fastgørelse, lamper: Gennemgående bolt M20x40 mm
Vægt: 9 kg (+ lampe)
Vindflade: 0,09 m² (+ lampe)

 

Beregninger er udført iht. DS/EN 1993-1-1 +NA – Stålkonstruktioner – Generelle regler.
Vindlast iht. DS/EN 1991-1-4 +NA – Last på bærende konstruktioner – Vindlast.