Belysningsmaster

Lav en forespørgsel

 


Carl C. A/S har gennem årene produceret et utal af gittermaster til belysning. Opgaverne har spændt bredt - fra fodboldbaner og idrætsanlæg, der i stigende grad bruges året rundt - også i de mørkeste vintermåneder til havneområder, fragtcentraler og byggepladser. Den fleksibilitet man finder i vores standard gittermaster gør dem egnet til at løse opgaver af alle størrelser. Om det er en permanent eller midlertidig løsning.

Skulle der være specielle hensyn til for eksempel funktion og æstetik har Carl C. A/S stor erfaring med at udvikle den helt rigtige gittermast. Det sker som regel i samarbejde med en arkitektvirksomhed eller en lysproducent. Det kan være i forbindelse med en skole, institution eller en gågade.

 

GTR 1-4 lamper

Lav en forespørgsel

Se udvalg

GTR 6-8 lamper

Lav en forespørgsel

Se udvalg

Design 1-5 lamper

Lav en forespørgsel

Se udvalg

Stadionbelysning og belysning til idrætsanlæg

Fodboldbaner og idrætsanlæg bliver i stigende grad brugt året rundt – også i de mørkeste vintermåneder. Belysningen er, når mørket falder på, afgørende for sportsoplevelsen både for sportsudøvere og tilskuere.

Dette er gældende for såvel små anlæg som for store stadioner. Den fleksibilitet, der er i vores standard gittermaster, gør dem egnet til at løse opgaver af alle størrelser. En typisk mastehøjde er fra 7,5 til 30 meter og der er som regel installeret et sted mellem 2 og 10 projektører/lamper.

Ved hver opgave vil vi ud fra kundens ønsker om bl.a. antal master og lampetype lave en beregning, der giver den helt rigtige løsning. Vi er også gerne behjælpelige med kontakt til leverandører i forhold til lysberegning og valg af armatur/lamper. Skulle behovet være et andet end vores standardmaster laver vi selvfølgelig også special løsninger der passer lige præcis til projektet.

Belysning til byggepladser

Uanset om der er tale om en stor eller en lille byggeplads, er det altid vigtigt at have fokus på, om belysningen på byggepladsen er planlagt, tilrettelagt og korrekt udført.

Det er vigtigt at sikre gode lysforhold på byggepladsen, så arbejdet kan udføres sikkert på alle tider af døgnet. Det er især i vinterperioden og ved arbejde i aftentimerne det er nødvendigt at anvende kunstigt lys på byggepladsen. På disse tidspunkter er dagslyset ikke tilstrækkeligt til at udføre bygge - og anlægsarbejde ansvarligt. Det er derfor nødvendigt at tage kunstig belysning, som formår at understøtte arbejdsprocesser og den generelle færden, i brug på byggepladsen.

En byggeplads er konstant under udvikling og fleksibilitet er en nødvendighed. Man kan derfor med fordel vælge et af vores flytbare fundamenter sammen med lysmasten, dette giver mulighed for at flytte masten rundt på pladsen og placere den hvor behovet er, derved opnår man en mere dynamisk løsning.

 

Gittermasterne kan være trekantede og firkantede med en typisk mastehøjde fra 7,5 til 30 meter og der er som regel installeret et sted mellem 2 og 10 projektører/lamper i masketoppen. Masterne er typisk fritstående, men kan også være forbundet via wirer, hvorpå projektørerne/lamperne monteres.

Ved hver opgave vil vi ud fra kundens ønsker om bl.a. lampetype lave en beregning der giver den helt rigtige løsning. Vi vil derfor allerede i tilbudsfasen have oplysninger omkring antal og udformning (gerne datablade) på tiltænkte lamper, samt hvordan lysretningerne påtænkes at skulle være.

Vi er også gerne behjælpelige med kontakt til leverandører i forhold til lysberegning og valg af armatur/lamper.

Til de trekantede gittermaster kan vi tilbyde egne præfabrikerede betonfundamenter, som blot skal placeres i et i forvejen udgravet hul, hvorefter masten kan monteres umiddelbart efter. Dette gør, at du typisk samme dag kan få masten komplet opstillet, og slipper nemt omkring de forskellige processer med støbning af fundamentet.

Hvis man ikke har behov for en permanent løsning, findes der en der er mere dynamisk. Vores flytbare fundamenter gør det muligt at placere lysmasten der hvor behovet er størst lige nu. Det kunne være på byggepladsen, der konstant er under udvikling og behovet for lys ændrer sig løbende.

Du er meget velkommen til at kontakte salgspersonalet hos Carl C. A/S, og vi skal nok finde en god løsning til netop dit belysningsprojekt.