CARL C. MED I SPÆNDENDE BELYSNINGSPROJEKT

Carl C. har deltaget i et spændende projekt på belysningsområdet, som omhandler nogle specialdesignede gittermaster for belysning. I samarbejde med en arkitektvirksomhed er der udviklet en gittermast i højde ca. 8 m, hvor et antal projektører kan monteres vilkårligt. Det er vores erfaring, at trenden for belysningsmaster ved eksempelvis skoler, uddannelsesinstitutioner, gågader mv. ofte netop går mod gittermastens udformning, og her er Carl C. som absolut førende gittermastproducent selvfølgelig med på området.

Det aktuelle projekt har desuden en særlig funderingsform i form af et nedvibreret stålfundament, som giver en enkel og fremfor alt hurtig fundering.

 

Carl C. har udover selve masteproduktionen også varetaget mastemontagen.

Projektet har mødt stor tilfredshed fra kunden og folk, der dagligt har glæde af projektørmasterne.