United Kingdom flag
Carl C Projekt

Standard belysningsmaster til hurtig levering

Standard belysningsmaster til hurtig levering

  

Carl C. A/S har gennem årene produceret et utal af gittermaster til belysning. Opgaverne har spændt bredt - fra fodboldbaner og idrætsanlæg, der i stigende grad bruges året rundt - også i de mørkeste vintermåneder til havneområder, fragtcentraler og byggepladser. Dette er gældende for såvel små anlæg som store stadioner. Den fleksibilitet man finder i vores standard gittermaster gør dem egnet til at løse opgaver af alle størrelser. Om det er en permanent eller midlertidig løsning. 
Skulle der være specielle hensyn til for eksempel funktion og æstetik har Carl C A/S stor erfaring med at udvikle den helt rigtige gittermast. Det sker som regel i samarbejde med et arkitektvirksomhed eller en lysproducent. Det kan være i forbindelse med en skole, institution eller en gågade. 

Gittermasterne kan være trekantede og firkantede med en typisk mastehøjde fra 7,5 til 30 meter og der er som regel installeret et sted mellem 2 og 10 projektører/lamper i masketoppen. Masterne er typisk fritstående, men kan også være forbundet via wirer, hvorpå projektørerne/lamperne monteres.
Ved hver opgave vil vi ud fra kundens ønsker om bl.a. lampetype lave en beregning der giver den helt rigtige løsning. Vi vil derfor allerede i tilbudsfasen have oplysninger omkring antal og udformning (gerne datablade) på tiltænkte lamper, samt hvordan lysretningerne påtænkes at skulle være. Vi er også gerne behjælpelige med kontakt til leverandører i forhold til lysberegning og valg af armatur/lamper.  

Skulle behovet være et andet end vores standardmaster laver vi selvfølgelig også special løsninger der passer lige præcis til projektet. 

Til de trekantede gittermaster kan vi tilbyde egne præfabrikerede betonfundamenter, som blot skal placeres i et i forvejen udgravet hul, hvorefter masten kan monteres umiddelbart efter. Dette gør, at du typisk samme dag kan få masten komplet opstillet, og slipper nemt omkring de forskellige processer med støbning af fundamentet. 

Ligesom fodboldbaner og idrætsanlæg kan byggepladser variere i størrelsen og derfor er behovet ligeledes skiftende. Men til forskel fra disse er lysmaster til byggepladser sjældent en permanent løsning og derfor vil kravene til mastens levetid være en anden. Dette tager vi selvfølgelig også hensyn til i vores beregninger. En byggeplads er konstant under udvikling og fleksibilitet er en nødvendighed. Man kan derfor med fordel vælge et af vores flytbare fundamenter sammen med lysmasten, dette giver mulighed for at flytte masten rundt på pladsen og placere den hvor behovet er, derved opnår man en mere dynamisk løsning.

Hvis man ikke har behov for en permanent løsning, findes der en der er mere dynamisk. Vores flytbare fundamenter gør det muligt at placere lysmasten der hvor behovet er størst lige nu. Det kunne være på byggepladsen, der konstant er under udvikling og behovet for lys ændrer sig løbende.  

Du er meget velkommen til at kontakte salgspersonalet hos Carl C, og vi skal nok finde en god løsning til netop dit belysningsprojekt.

 

Priserne er uden armatur/lamper. Men vi kan være behjælpelig med kontakt til kompetente leverandører i forhold til lysberegning, valg af armatur/lamper mm.