United Kingdom flag
Carl C Projekt

Et solidt fundament er en vigtig del af en hver struktur.

Carl C A/S tilbyder flere forskellige muligheder for fundering. Valg af type afhænger først og fremmest af de geotekniske undersøgelser. Carl C A/S kan foreslå det mest fordelagtige fundament og foretage dimensioneringen.

For alle standardmaster findes fundamenter til almindelige jordbundsforhold. Hvis jordbundsforholdene er specielle, kan der designes fundamenter til det enkelte projekt.

Når der ønskes en permanent løsning, er de mest almindelige typer støbte betonfundamenter på site.
Denne løsning er meget fleksibel, da den nemt kan tilpasses mastetype og jordbund. Fundamentet vil typisk blive støbt som blok- eller pladefundament.
Carl C A/S kan til alle master levere indstøbningsdele, bestående af: fundamentsbolte, nedstøbningsplader, støbeskabelon til fiksering af boltene under støbearbejdet og fundamentsforslag. 

Til de trekantede gittermaster kan vi tilbyde nedgravningsfundamenter i beton og stål. Disse har den fordel de som udgangspunkt blot skal placeres i et i forvejen udgravet hul, hvorefter masten kan monteres umiddelbart efter. Dette gør, at du typisk samme dag kan få masten komplet opstillet, og slipper nemt omkring de forskellige processer med støbning af fundamentet. Ligeledes er det oftere nemmere at reetablere området når opgaven er færdig.