United Kingdom flag
Carl C Projekt
Serie 0 master
Serie 1 master
Serie 2 master
Serie 3 master
Serie 4 master

Standard master til hurtig levering

Der findes flere forskellige typer af gittermaster, og man kan skelne mellem de midlertidige og de permanente master. 

Carl C leverer flere forskellige typer af permanente master både til onshore og offshore projekter. Permanente master er generelt beregnet for en levetid på ca. 25 år. Beregningsmæssigt indebærer dette, at masterne, iht. Eurocode, er dimensioneret for en 50-års vindlast.
Permanente master benyttes til mange formål hvor placeringen er bestandig.

Flere typer af vore master benyttes til midlertidig opstilling. Hvis placeringen er midlertidig, kan vindlasten reduceres og levetiden af masten kan også være kortere. Midlertidige master opstilles typisk på flytbare fundamenter, så det er let at flytte masterne til en ny placering. Det er oftest de mindre mastetyper, som benyttes for midlertidig opstilling.