United Kingdom flag
Carl C Projekt

Telekommunikation

Carl C. A/S har gennem de seneste 30 år været blandt de foretrukne leverandører til telekommunikation i Europa.

 Telekommunikation startede med NMT systemet i 1980'erne med mange leverancer til Statens Teletjeneste, som i dag er TDC NET. Siden kom netværket GSM 900, og herefter GSM 1800, 3G-nettet, UMTS og 4G-nettet, LTE.

Et stigende behov for mobiltelefoni, og adgang til internettets tjenester med høje hastigheder medfører, at teleselskaberne må øge kapacitet og dækning ved at udbygge sendenettet med bl.a. flere master. Og med den fremtidige udrulning af 5G, vil behovet blive endnu større. Højden på en mast afhænger af mange faktorer, men normalt er højden mellem 24 til 48 meter.

Carl C. A/S leverer mange forskellige typer master for telekommunikation.

Som alternativ til gittermasten leveres flere typer rørkonstruktioner i form af falske skorstene, flagstænger og lignende, der har til formål at skjule antennerne. Herved øges muligheden for at opsætte telemaster i områder, hvor æstetik vægtes højt, f.eks. via krav fra landskabsarkitekter.

Vores mangeårige samarbejde med de danske teleselskaber gør at alle typer er blevet afprøvet gennem flere år.