Bæredygtighed

Lav en forespørgsel

Bæredygtighed

 I 2022 begyndte vi at bemærke en stigende fokus på bæredygtighed i byggebranchen. Krav begyndte at blive stillet og kommunikeret, og begrebet begyndte at indprente sig i ledelsens sind. Vi besluttede at starte vores bæredygtighedsrejse ved langsomt at beregne vores kulstofgrundlag. Vi så det som en mulighed for at opbygge en strategisk grundlag baseret på kvantitative data, der kunne være vores springbræt til ESG.

Vores ansvar


 Det er vigtigt for os, at vores arbejde er sikkert for både mennesker og miljø. Vi følger disse nøgleelementer for ansvarlighed med tilhørende målsætninger:

 

  1. Ressourceeffektivitet Indkøbsfokus iht. typer, mængde og længde af det indkøbte materiale og frasorterede materialer sendes tilbage i kredsløbet for nyt anvendelsesformål.
  2. Energieffektivitet Energigenvinding effektiviseres, og energiforbruget i processer reduceres.
  3. Sikkerhed for miljøet Produkter leveres bæredygtigt uden at gå på kompromis med miljøet. Vi minimerer vores miljøpåvirkninger og tilstræber et niveau der afspejler vores reduktionsstrategi.
  4. Sikkerhed for mennesker Processer gennemføres ved at overholde krav til arbejds- og miljøsikkerhed gennem vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer.
  5. Aktiv interaktion med interessenter Samarbejdet med kunder, personale, foreninger og myndigheder i nærområderne er åbent, aktivt og langsigtet.

 

 

 

 

 

 Carl C's rejse mod en grønnere verden


For Carl C. A/S er bæredygtighed ved at blive en del af vores kultur for at træffe ansvarlige beslutninger, og sikre de bedste løsninger til vores kunder. Derfor er begrebet integreret og arbejdet med på alle niveauer i organisationen. Bestyrelsen beslutter den strategiske retning og udvælgelsen af mål, mens data indsamles ved hvert projekt. Processen med at blive mere bæredygtig kræver, at hele organisationen arbejder sammen. Især de mennesker, der arbejder i produktionen, har relevant ekspertise i at vide, hvordan vi kan optimere vores arbejde og integrere nye tiltag. Derfor er vores bæredygtighedsfremgang baseret på en fælles virksomheds indsats for at være den foretrukne leverandør i branchen.

Globalt arbejder virksomheder hen imod
overgang til en grønnere fremtid. Denne fremtid
kræver et ansvar for at handle og at være mere
bevidst om vores handlingers konsekvenser. At sikre
aktiviteterne udføres og ikke kun udtalt, kræver ESG et højt niveau af dokumentation og støtte fra ledelse. Dette er også demonstreret i et stigende antal love og regler.

I 2022 begyndte vi at mærke et stigende fokus
på bæredygtighed fra kunder.
Vi besluttede derfor langsomt at starte vores bæredygtigheds
rejse ved at beregne vores co2- aftryk.
Vi så dette som en mulighed for at opbygge en strategisk
fundament baseret på kvantitative data som
kunne være vores springbræt ind i ESG.

Hos Carl C. A/S forestiller vi os at være den foretrukne leverandør i vores branche.

 

 

 FN's verdensmål

FN’s 17 Verdensmål for global bæredygtig udvikling, vedtaget af FN’s 193 medlemslande, repræsenterer for os et fælles universelt ansvar. Et ansvar vi tager alvorligt.
Hos Carl C. A/S fokuserer vi på tre mål, som er særligt relevante for vores virksomhed. De fungerer også som en rettesnor i forhold til at sikre, at udviklingen af vores virksomhed er afstemt med de overordnede mål for den globale bæredygtige udvikling

Vi arbejder aktivt med:

 Verdensmål nr. 7: Bæredygtig energi

Hos Carl C. A/S bruger vi en stor mængde energi, derfor har vi fokus på hvordan vi skaffer og bruger denne energi.

Vi bakker derfor op om dem, der arbejder for, at verden bliver fri for de klimaskadelige energiformer, og at investeringerne i stedet går til vedvarende energi.
Det gør vi ved at investere i lokale projekter rundt omkring i verden. Projekter som på den ene eller anden måde er med til at støtte op om verdensmålene og samtidig nedbringe CO2-udledningen.

Ydermere har vi i 2023 investeret i vores eget 265 KWh solcelleanlæg, som vi forventer vil kunne dække op til 40 % af det årlige strømforbrug.

Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug & produktion

Vi ønsker at sikre en mere ansvarlig og effektiv brug af naturens ressourcer, blandt andet ved at arbejde med producenter, som fremstiller materialer i lukkede systemer, der mindsker vand- og kemikalieforbrug.
Vi bruger certificerede genanvendte materialer, såsom skrotbaseret plader og rundstål, for at reducere affaldsmængden i verden - i form af forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.
Sporbarhed er vigtig for os, derfor anvender vi EPD certificerede materialer og samarbejdspartnere, som sikrer sporbarhed på etisk produktion.
Dokumentation for påstande er afgørende for at sikre, at vi kan stå inde for produkterne og produktionen, derfor er 100% af vores produkter produceret med certificeret stål.

Verdensmål nr. 13: klima indsats

Hos Carl C. A/S arbejder på at gøre vores for at begrænse stigningen i den globale opvarmning og dermed undgå, at vi gør uoprettelig skade på vores klima. Dette gør vi ved at have at stort fokus på brugen af genbrug og sortér genanvendeligt affald. På den måde er vi med til at sikre at de overskydende materialer ender de rigtige steder og kan indgå i cyklussen igen. Vi er overgået fra naturgas til fjernvarme i alle vores produktions faciliteter og er derved med til at forbedre brugen af den kollektive varmekilde, som på den måde sikrer en mere stabil produktion.

 

Køb af tobladet strøm

Vi investerer i klimatiltag 

 Vores egen strømforbrug er grønt, men vi stopper ikke her.

 Vi har valgt at investere i andres mulighed for også at vælge en grønnere hverdag.

 For selv at sikre, at vi er CO2-neutrale, har vi valgt VINDenergi. Udover at nedbringe vores eget CO2-aftryk ved udelukkende at anvende vindenergi, har vi valgt at nedbringe samme mængde CO2 et andet sted i verden.

 Det gør vi ved at investere i lokale projekter rundt omkring i verden. Projekter som på den ene eller anden måde er med til at støtte op om verdensmålene og samtidig nedbringe CO2-udledningen.

Carl C A/S diplom Carl C. Vind ApS diplom