Arbejdsmiljø og virksomhedsetik

Lav en forespørgsel

 Arbejdsmiljø og virksomhedsetik


Hos Carl C. A/S vægter vi højt, at vores medarbejdere trives og arbejder under optimale forhold. Vi mener, at et sikkert og sundt arbejdsmiljø er afgørende for både medarbejdernes trivsel og virksomhedens succes. Ligeledes ligges der et stort fokus på samarbejdet mellem indkøb og leverandører, som sammen er med til at sikre, at der leves op til virksomhedens etiske politik. 

  Leverandører


Carl C. A/S lægger stor vægt på at være i løbende kontakt med alle vores leverandører angående kvalitet, certificeringer EPD’er ect. og foretager derudover mindst ét årligt audit hos vores større leverandører for at sikre, at de lever op til vores virksomhedsetik. Dette indebærer blandt andet:Carl C. A/S lægger stor vægt på at være i løbende kontakt med alle vores leverandører angående kvalitet, certificeringer EPD’er ect. og foretager derudover mindst ét årligt audit hos vores større leverandører for at sikre, at de lever op til vores virksomhedsetik. Dette indebærer blandt andet:

  • Nul tolerance overfor tvangsarbejde og børnearbejde, korruption og bestikkelse.
  • At alle regler indenfor arbejdsrettigheder, -sundhed og -sikkerhed er overholdt.
  • At de løbende foretager de nødvendige forbedringer, hvad angår miljøforurening - som minimum indenfor den gældende lovgivning.
  • At de sikrer, at også deres underleverandører efterlever disse forventninger.

 

Arbejdsmiljø og miljøpolitik


Som virksomhed er Carl C. A/S afhængig af dygtige og engagerede medarbejdere. Det er afgørende, at virksomheden kan tiltrække og ikke mindst fastholde disse medarbejdere. Det er derfor vigtigt for Carl C. A/S at skabe et arbejdsmiljø, der er baseret på gensidig tillid, samarbejde og respekt. Derfor gælder blandt andet:Som virksomhed er Carl C. A/S afhængig af dygtige og engagerede medarbejdere. Det er afgørende, at virksomheden kan tiltrække og ikke mindst fastholde disse medarbejdere. Det er derfor vigtigt for Carl C. A/S at skabe et arbejdsmiljø, der er baseret på gensidig tillid, samarbejde og respekt. Derfor gælder blandt andet:
- Vi er alle lige, og har de samme rettigheder på arbejdspladsen, uanset hvilket arbejde vi udfører og uanset nationalitet, køn, alder, religion og politisk overbevisning.- Vi har nul tolerance overfor tvangsarbejde og børnearbejde, korruption og bestikkelse.- Vi skaber gode rammer for såvel aflønning, arbejdstider, sygeorlov, forældreorlov og barsel. 
Flere af vores kunder stiller store krav til virksomhedsetik, og vi overholder selvfølgelig dem alle.
Carl C. A/S og dens medarbejdere gør deres absolut bedste for, at det er en sikker og tryg arbejdsplads ved altid at være up-to-date med arbejdssikkerheden og arbejdssundheden.
En af de måder, vi aktivt arbejder på at forbedre arbejdsmiljøet, er ved at gennemføre månedlige sikkerhedsrunderinger. Disse runderinger giver os mulighed for at identificere potentielle risici og sikre, at alle arbejdsområder er i overensstemmelse med gældende sikkerhedsstandarder. Vi tror på, at vores medarbejderes viden og erfaring er uvurderlige ressourcer i skabelsen af et sundt arbejdsmiljø. Derfor inddrager vi aktivt vores medarbejdere i beslutningsprocessen, især når det kommer til forhold, der påvirker deres daglige arbejdsforhold. Vi opfordrer til åben kommunikation og lytter til medarbejdernes input for at sikre, at beslutninger træffes med deres bedste interesse i tankerne.

Se hele rapporten her