SF303-00

SF303-00

SF303-00 kan anvendes som fundament for følgende master:

 7,5m gittermast, serie 3

15,0m gittermast, serie 2

22,5m gittermast. serie 1

Varmforzinket stålfundament for nedgravning til mindre master.

Montage:

Fundamentet placeres på et plant afrettet sandlag i bunden af en 1,45m udgravning med en diameter på 2,6m.

Herefter tilfyldes med den opgravede jord under forudsætning af en effektiv rumvægt på minimum 1800 kg/m3. Stampning er nødvendigt.

Det sikres at oversiden af fodpladerne er absolut vandrette.

Jordbund:

Der er ved dimensionering forudsat at jordbunden under fundamentsundersiden ikke er ringere end:

Friktionsjord med >= 30°, eller
Ler med Cv >= 80kN/m²

Højeste grundvandsspejl skal stå lavere end fundamentsundersiden.