Vi har gennem de seneste 15 år specialiseret os indenfor konstruktion af meteorologimaster (målemaster), så vi i dag er en af de førende leverandører i hele Europa. Vi arbejder for mange af de store vindmølleproducenter, installationsfirmaer, vindmålingsfirmaer og energiudbydere.

Det tætte samarbejde med de store producenter og specialister indenfor vindmåling har givet os en helt særlig viden og knowhow. Vi kan derfor tilbyde vores kunder professionel rådgivning og betjening, så de får netop den løsning, der opfylder deres behov for gode og pålidelige vindmålinger.

Meteorologimaster er en vigtig del af etableringen af vindmølleparker. Målinger af vindhastighed, temperatur, luftfugtighed og tryk har afgørende betydning for, hvor attraktivt det er at etablere en vindmøllepark. Også efter etableringen af vindmølleparken skal der foretages målinger, så den producerede energi kan sættes i forhold til de aktuelle vejrforhold.
Retvisende målinger er helt afgørende for, at man vælger de rigtige møller til forholdene. Det er set flere steder, at upræcise målinger har medført fatale konsekvenser for vindmølleparkens succes og rentabilitet.

For at sikre vores kunder optimale vindmålinger, har vi testet vores meteorologimaster for at finde ud af, hvor langt ude fra masten der skal måles for at få vindmålinger, der opfylder IEC 61400 normen på max 1% forvrængning af vinden. Derfor ved vi præcist, hvor lange bommene skal være for at opfylde denne norm – og dermed give kunderne retvisende og pålidelige målinger.

 

Fritstående mast 

Den fritstående meteorologimast anvendes ofte som permanent mast i en etableret vindmøllepark, hvor alle væsentlige meteorologiske værdier måles.

Målingerne anvendes til beregning af vindmøllerne virkningsgrad.

Barduneret mast

Barduneret mast anvendes mest som midlertidig brug, hvor der ønskes præcise meteorologiske målinger på en lokation, hvor der påtænkes at opføre en vindmøllepark.

Masten demonteres ofte efter et til to år og kan genanvendes et andet sted.

 

Fritstående mast

Forespørg produkt

B450 bardunmast

Forespørg produkt

Midlertidig mast

Midlertidige målemaster bruges på flere forskellige måder. Nogle gange installeres de i perioder fra 3 mdr. og op til 3 år, inden vindmøllerne opstilles, så vindforholdene i forskellige højder kan kortlægges. Dvs. man monterer en mast nøjagtig på det sted, hvor vindmøllen skal stå, og så monterer man ligeledes en permanent mast lidt derfra. Det giver vindmålinger fra to steder, som øger pålideligheden. Når den midlertidige mast senere fjernes, og vindmøllen monteres på samme sted, ved man nøjagtigt, hvilken påvirkning møllen får fra vinden ud fra de fortsatte målinger fra den permanente mast. I de store vindmølleparker har man som regel flere målepositioner, så man får både "up-wind" og "down wind" målinger. Derudover er det godt at have placeret flere master rundt omkring i parken, så man kan sammenligne vinddata fra flere positioner - og dermed optimere møllernes ydelse. Ligeledes er det også vigtigt, at målingerne foretages i samme højde som vindmøllerne producerer i, da vindhastigheden kan ændre sig meget i forskellige højder.

 

Permanent mast

Permanente målemaster er ofte fritstående master, da de er meget stærke, og kan tåle vind og vejr. De kan være installeret i helt op til 30 år, og kræver minimal vedligeholdelse.

Fritstående meteorologimaster fra Carl C. A/S er designet til at kunne bygges i højder op til 200m. Det slanke, strømlinede design i massive rundjernsstænger sikrer minimal indflydelse på vindforholdene omkring masten, så målingerne bliver så retvisende og pålidelige som muligt. Masterne er beregnet til at kunne overleve ekstremt hårdt vejr i et kystnært område eller hvor terrænet er helt fladt uden træer eller andre forhindringer.

Dimensionering og beregning af master fra Carl C. A/S foretages af eksterne rådgivende ingeniører, der har mange års erfaring og ekspertise inden for mastekonstruktion. Beregningerne foretages efter normer som Eurocode, skandinaviske og engelske normer. Ofte er det krav fra IEC-normerne som har afgørende betydning for de styrkemæssige beregninger af meteorologimasten.